Anunt public decizie etapa de incadrare - titular Comuna Posaga

referitor proiect ”Modernizare infrastructura rutiera în comuna Po?aga”, propus a fi amplasat în comuna Po?aga, satele Po?aga de Jos, Po?aga de Sus”

Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  al proiectului ”Modernizare infrastructura rutiera în comuna Po?aga”,  propus a fi amplasat în comuna Po?aga, satele Po?aga de Jos, Po?aga de Sus”  anun?ă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba - fara evaluarea impactului asupra mediului,  titular proiect Comuna Posaga

1. Proiectul deciziei de încadrare ?i motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorită?ii competente pentru protec?ia mediului alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observa?ii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26 .09.2020.     

 

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

 

 

 17.09.2020     


www.anpm.ro
Adaugat: 2020-09-17 12:32:17
TiparesteTipareste