>

 Ordin număr din 2010-10-28 15:59:00 de Ministru nr. 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardereMinisterul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Ordin nr. 833 din 13/09/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 04/10/2005

pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

    Nr. 833/545/859

    Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    Ministerul Economiei şi Comerţului
    Ministerul Administraţiei şi Internelor

    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,

    ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul economiei şi comerţului şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Programul naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, la adresa www.mappm.ro, a Ministerului Economiei şi Comerţului, la adresa www.minind.ro, şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, la adresa www.mai.gov.ro.
   Art. 3. - Prezentul ordin, cu excepţia anexei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  

Ministrul mediului şi      Ministrul economiei şi      p. Ministrul administraţiei
 gospodăririi apelor,           comerţului,                  şi internelor,
    Sulfina Barbu            Codruţ Ioan Şereş              Anghel Andreescu,
                                                                                     secretar de stat

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.