>

 Ordin număr 973/2008 din 2010-07-29 12:54:00 privind înfiinţarea Registrului activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate geneticÎn conformitate cu prevederile art. 6alin. (2) lit. d) şi ale art. 9alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008,

    în temeiul art. 5alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

 

    ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    (1) Se aprobă înfiinţarea Registrului activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, denumit în continuare registru.

    (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului elaborează registrul în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    (3) Registrul cuprinde informaţiile existente în anexacare face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    (1) Informaţia inclusă în registru este structurată conform art. 9alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.

    (2) Informaţiile conţinute în registru se modifică în funcţie de evoluţia cerinţelor legislaţiei comunitare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestora.

    ART. 3

    (1) Registrul conţine două seturi de date:

    a) date accesibile publicului, conţinând toată informaţia inclusă în registru;

    b) date confidenţiale, în conformitate cu art. 21din ordonanţa de urgenţă.

    (2) Încadrarea informaţiei conform alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare privind activităţile de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, drepturile de proprietate intelectuală şi accesul publicului la informaţie.

    ART. 4

    Utilizatorul, definit conform art. 2pct. 29 din ordonanţa de urgenţă, răspunde pentru veridicitatea datelor furnizate în baza de date a registrului, în condiţiile legii.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                 Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

                                Attila Korodi

 

    Bucureşti, 21 august 2008.

    Nr. 973.

 

    ANEXA 1

 

    REGISTRUL ACTIVITĂŢILOR DE UTILIZARE ÎN CONDIŢII DE IZOLARE A MICROORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC

 

                                 - model -

 

    1. Numărul curent

    2. Clasa de izolare: I, II, III sau IV

    3. Scopul utilizării: cercetare-dezvoltare sau producţie industrială

    4. Registrul utilizatorului: denumirea utilizatorului, numele şi prenumele reprezentantului, poziţia în cadrul organizaţiei, telefon, fax, e-mail, numărul de înregistrare în registrul comerţului

    4.1. Datele de contact ale responsabilului de biosecuritate

    4.2. Componenţa Comitetului de biosecuritate

    4.3. Numărul de înregistrare a notificării

    4.4. Rezumatul notificării

    4.5. Numărul de înregistrare a autorizării

    4.6. Perioada de valabilitate a autorizaţiei

    4.7. Rezumatul evaluării riscului

    4.8. Măsurile de biosecuritate

    4.9. Gestiunea deşeurilor

    4.10. Planul cadastral

    4.11. Planul de urgenţă

    4.11.1. Descrierea riscurilor în caz de accident

    4.11.2. Măsurile de biosecuritate la locul incintei

    4.11.3. Măsurile de biosecuritate pentru protecţia populaţiei

    4.11.4. Măsurile de remediere în caz de accident

    4.12. Lista de microorganisme modificate genetic

    4.13. Lista de culturi celulare animale şi a speciilor de animale modificate genetic, menţinute în condiţii de izolare

    4.14. Lista de culturi celulare vegetale şi a speciilor de plante modificate genetic, menţinute în condiţii de izolare

    4.15. Titlurile proiectelor de cercetare-dezvoltare, rezumatul, finanţatorul, echipa de cercetare, responsabilul proiectului, suma alocată

    5. Registrul pentru accidente şi remediere

    5.1. Procesul-verbal în caz de accident

    5.2. Măsurile aplicate

    5.3. Recomandările pentru dezvoltarea măsurilor de biosecuritate în urma accidentelor

    5.4. Evaluarea pagubelor asupra sănătăţii umane şi a mediului

    6. Registrul pentru inspecţie şi control

    6.1. Organul de control: Garda Naţională de Mediu, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, autoritatea publică centrală pentru sănătate publică, autoritatea publică centrală pentru muncă, familie şi egalitate de şanse

    6.2. Procesul-verbal

    6.3. Recomandări

    7. Registrul mişcării transfrontiere

    7.1. Declaraţia pe propria răspundere conform prevederilor art. 12din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic

    7.2. Acordul de import

    7.3. Notificarea de export

    7.4. Datele statistice referitoare la importul/exportul/tranzitul mărfurilor modificate genetic, transmise de Autoritatea Naţională a Vămilor

    7.5. Măsurile de biosecuritate pentru transport

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.