>

 Ordin număr 355 din 2009-04-02 00:00:00 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS)ORDIN   Nr. 355 din  2 aprilie 2009

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS)

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 261 din 22 aprilie 2009

 

    În temeiul art. 5 alin. (7) şi al art. 4 pct. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,

    având în vedere Regulamentul (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS),

 

    ministrul mediului emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    - La articolul 11 alineatul (3), litera i) va avea următorul cuprins:

    "i) 3 reprezentanţi, persoane fizice sau juridice, care au drept, potrivit legii, să realizeze lucrările prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    ART. II

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                             Ministrul mediului,

                              Nicolae Nemirschi

 

    Bucureşti, 2 aprilie 2009.

    Nr. 355.

 

 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.