>

 Ordin număr 877 din 2009-07-25 00:00:00 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Procedura de organizare şi coordonare a schemei de management şi audit de mediu (EMAS) care permite participarea voluntară a organizaţiilor la această schemăORDIN   Nr. 877 din 25 iulie 2008

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Procedura de organizare şi coordonare a schemei de management şi audit de mediu (EMAS) care permite participarea voluntară a organizaţiilor la această schemă

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 584 din  4 august 2008

 

    În temeiul art. 5 alin. (7) şi al art. 4 alin. (14) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

 

    ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Procedura de organizare şi coordonare a schemei de management şi audit de mediu (EMAS) care permite participarea voluntară a organizaţiilor la această schemă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2004, se modifică după cum urmează:

    1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

    "ORDIN

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntară a organizaţiilor la schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS)"

    2. La articolul 1, alineatul (1) se abrogă.

    3. Articolul 4 se abrogă.

    4. La articolul 11 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:

    "g) 2 auditori de mediu cu experienţă în auditul sistemelor de management de mediu;".

    5. Articolele 21, 24 şi 25 se abrogă.

    ART. II

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

              p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

                              Silviu Stoica,

                             secretar de stat

 

    Bucureşti, 25 iulie 2008.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.