>

 Ordin număr 210 din 2004-03-25 00:00:00 privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediuMinisterul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Ordin nr. 210 din 25/03/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 07/04/2004

privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu


    În temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările ulterioare,

    ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

   Art. I. - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investiţii noi şi pentru orice modificare sau extindere care poate avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activităţilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002."
   2. La articolul 14 alineatul (1) litera d), sintagma "în termen de 5 zile" se înlocuieşte cu sintagma "în termen de 15 zile lucrătoare".
   3. La articolul 23 alineatul (1), sintagma "În termen de 10 zile" se înlocuieşte cu sintagma "În termen de 20 de zile lucrătoare".
   4. La articolul 25 alineatul (1), sintagma "În termen de 3 zile" se înlocuieşte cu sintagma "În termen de 20 de zile lucrătoare".
   5. La articolul 29 alineatul (1), sintagma "În termen de 10 zile" se înlocuieşte cu sintagma "În termen de 40 de zile lucrătoare".
   6. La articolul 30 alineatul (1), sintagma "în termen de 5 zile" se înlocuieşte cu sintagma "în termen de 30 de zile lucrătoare".
   7. La articolul 31 alineatul (1), sintagma "În termen de 3 zile" se înlocuieşte cu sintagma "În termen de 10 de zile lucrătoare".
   8. La articolul 31 alineatul (2), sintagma "În termen de 15 zile" se înlocuieşte cu sintagma "În termen de 20 de zile lucrătoare".
   9. La articolul 32 alineatul (1), sintagma "în acelaşi interval de 3 zile" se înlocuieşte cu sintagma "în termen de 10 de zile lucrătoare".
   10. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Autoritatea publică pentru protecţia mediului identifică publicul interesat şi angajează un dialog direct cu acesta pe durata procesului decizional reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002."
   11. La articolul 38 alineatul (1), sintagma "În termen de 5 zile" se înlocuieşte cu sintagma "În termen de 20 de zile lucrătoare".
   12. La articolul 38 alineatul (3), sintagma "în termen de 5 zile" se înlocuieşte cu sintagma "în termen de 10 de zile lucrătoare".
   13. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
    "Art. 39. - După efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi realizarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, titularul proiectului, folosind metodele de informare menţionate mai sus, aduce la cunoştinţă publicului, cu 30 de zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru şedinţa de dezbatere publică, următoarele informaţii:
    a) locul şi data dezbaterii publice;
    b) locul şi data la care este disponibil, spre consultare, raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
    c) adresa autorităţii publice pentru protecţia mediului la care se transmit propunerile justificate ale publicului privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului."
   14. La articolul 39 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
    "(2) Anunţul privind dezbaterea publică se afişează pe pagina de web a autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a autorităţilor pentru protecţia mediului în a căror competenţă teritorială există public interesat, conform prevederilor alin. (1)."
   15. La articolul 46 alineatul (1), sintagma "În termen de 3 zile" se înlocuieşte cu sintagma "În termen de 5 zile lucrătoare".
   16. La articolul 47 alineatul (1), sintagma "În termen de două zile" se înlocuieşte cu sintagma "În termen de 10 zile lucrătoare".
   Art. II. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 termenul "zile" se înlocuieşte cu sintagma "zile lucrătoare".
   Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sârbu

    Bucureşti, 25 martie 2004.
    Nr. 210.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.