>

 Ordin număr 128 din 2004-03-04 00:00:00 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalajeMinisterul Economiei şi Comerţului

Ordin nr. 128 din 04/03/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 19/03/2004

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje


 

    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare,


 

    ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:


 

   Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

    p. Ministrul economiei şi comerţului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat


 

    Bucureşti, 4 martie 2004.

    Nr. 128.


 

   ANEXĂ
 

    LISTA
cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate
ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

   

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numărul Titlul
crt. de referinţă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. SR EN 13428:2003 Ambalaje
Cerinţe specifice fabricării şi compoziţiei
Prevenire prin reducerea la sursă
2. SR EN 13429:2002 Ambalaje
Reutilizare
3. SR EN 13430:2003 Ambalaje
Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile prin
reciclarea materialelor
4. SR EN 13431:2003 Ambalaje
Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile
energetic, inclusiv specificarea puterii calorifice
inferioare minime
5. SR EN 13432:2002 Ambalaje
Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile prin
formarea compostului şi biodegradare
Program de încercare şi criterii de evaluare a
acceptării finale a ambalajelor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.