>

 Ordin număr 1238 din 2007-08-06 00:00:00 nr. 1238/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoaseMinisterul Mediului şi Dezvoltării Durabile

Ordin nr. 1238 din 06/08/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 14/09/2007

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase


 

 

 

    Nr. 1.238/1.461/718


 

    Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

    Ministerul Sănătăţii Publice

    Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse


 

    În temeiul prevederilor art. 6 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

    având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.327/AK din 6 august 2007 al Direcţiei substanţe periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,


 

    ministrul mediului şi dezvoltării durabile, ministrul sănătăţii publice şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:


 

   Art. I. - Anexa nr. 1 "Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate periculoase restricţionate la introducerea pe piaţă şi utilizare, condiţii de restricţionare", la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. Poziţia 20 "Compuşi cu arsen" se modifică şi va avea următorul cuprins:

   

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Substanţe, grupuri de substanţe Condiţii de restricţionare
şi preparate periculoase
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
"20. Compuşi cu arsen 1. Nu se introduc pe piaţă şi nu se utilizează ca substanţe şi componenţi ai
preparatelor destinate utilizării pentru a preveni depunerile datorate
activităţii microorganismelor, plantelor sau animalelor asupra:
- carenei vaselor;
- cabinelor, geamandurilor/plutelor, năvoadelor şi oricărui alt dispozitiv sau
echipament utilizat în piscicultură ori conchiliocultură;
- oricărui dispozitiv sau echipament total ori parţial imersat.
2. Nu se introduc pe piaţă şi nu se utilizează ca substanţe şi componenţi ai
preparatelor destinate utilizării în tratarea apelor industriale, indiferent
de destinaţia acestora.
3. Nu se utilizează pentru conservarea lemnului. De asemenea, lemnul astfel
tratat nu poate fi introdus pe piaţă.
4. Cu toate acestea, prin derogare:
a) în ceea ce priveşte substanţele şi preparatele pentru conservarea
lemnului: acestea pot fi utilizate numai în instalaţii industriale care
utilizează vidul sau presiunea pentru impregnarea lemnului, în cazul în
care sunt soluţii de compuşi anorganici ai cuprului, cromului, arsenului
(CCA) de tipul C şi sunt autorizate în conformitate cu art. 24 alin. (1)
din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a
produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, care
transpune prevederile Directivei 98/8/CE privind plasarea pe piaţă a
produselor biocide. Lemnul astfel tratat poate fi introdus pe piaţă numai
după fixarea conservantului.
b) Lemnul tratat cu soluţii CCA în instalaţii industriale în conformitate cu
lit. a) poate fi introdus pe piaţă pentru utilizări profesionale sau
industriale, cu condiţia de a fi asigurată integritatea structurală a
lemnului pentru siguranţa oamenilor sau a animalelor şi de a exista o
probabilitate scăzută ca populaţia să intre în contact cutanat cu acesta în
timpul duratei sale de viaţă:
- ca lemn de structură în clădiri publice şi agricole, în clădiri de birouri şi
construcţii industriale;
- în poduri şi construcţia podurilor;
- ca lemn de construcţie în zonele cu apă dulce şi apă salmastră, de exemplu
jetele/diguri şi poduri;
- în construcţia ecranelor acustice;
- în amenajări împotriva avalanşelor;
- în gardurile şi barierele de securitate de pe autostrăzi;
- ca stâlpi rotunzi din lemn decojit de conifere pentru gardurile de
împrejmuire a animalelor;
- în structurile de stabilizare a solului;
- ca stâlpi pentru susţinerea cablurilor de transmitere a energiei electrice şi
pentru telecomunicaţii;
- ca traverse de cale ferată subterană.
c) Fără a aduce atingere aplicării altor prevederi legale privind clasificarea,
ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase, orice
lemn tratat introdus pe piaţă este etichetat individual: «Destinat exclusiv
instalaţiilor şi utilizării profesionale şi industriale, conţine arsen». De
asemenea, orice lemn introdus pe piaţă în ambalaje este etichetat cu
următorul text: «A se purta mănuşi la manipularea acestui lemn. A se purta o
mască antipraf şi de protecţie pentru ochi la tăierea sau prelucrarea
acestui lemn. Deşeurile din acest lemn sunt tratate ca deşeuri periculoase
de către o întreprindere autorizată».
d) Lemnul tratat, menţionat la lit. a), nu poate fi utilizat:
- în construcţiile de locuinţe, indiferent de scop;
- în orice aplicaţie care prezintă riscul de a intra în contact frecvent cu
pielea;
- în apele marine;
- în scopuri agricole, altele decât pentru stâlpii gardurilor de împrejmuire
a animalelor şi pentru structuri, în conformitate cu lit. b);
- în toate aplicaţiile în care lemnul tratat poate intra în contact cu
produse intermediare sau finite destinate consumului uman şi/sau animal.
5. Lemnul tratat cu compuşi ai arsenului, care a fost utilizat în Comunitatea
Europeană înainte de 30 septembrie 2007 sau care a fost introdus pe piaţă în
conformitate cu prevederile prezentului act normativ, poate rămâne în uz până
la sfârşitul duratei sale de viaţă.
6. Lemnul tratat cu CCA de tipul C, care a fost utilizat în Comunitatea Europeană
înainte de 30 septembrie 2007 sau care a fost introdus pe piaţă în
conformitate cu prevederile prezentului act normativ:
- poate fi utilizat sau reutilizat, cu condiţia respectării condiţiilor sale
de uz menţionate la pct. 4 lit. b), c) şi d),
- poate fi introdus pe piaţa la mâna a doua, cu condiţia respectării
condiţiilor sale de uz menţionate la pct. 4 lit. b), c) şi d).
7. Lemnul tratat cu alte tipuri de soluţii CCA, care a fost utilizat în
Comunitatea Europeană înainte de 30 septembrie 2007, poate:
- să fie utilizat sau reutilizat, cu condiţia respectării condiţiilor sale de
uz prevăzute la pct. 4 lit. b), c) şi d), să fie introdus pe piaţă la mâna a
doua, cu condiţia respectării condiţiilor sale de uz prevăzute la pct. 4
lit. b), c) şi d)."
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

   2. După poziţia 51a) se adaugă o nouă poziţie, poziţia 52, care va avea următorul cuprins:

   

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Substanţe, grupuri de substanţe Condiţii de restricţionare
şi preparate periculoase
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
"52. 1. Nu se pot introduce pe piaţă sau utiliza ca substanţă ori componentă a
Sulfonaţi de perfluoroctan preparatelor în concentraţie egală cu sau mai mare de 0,005 % masice.
(SPFO) 2. Nu se pot introduce pe piaţă în produse semifinite sau articole ori în
C8F17SO2X componente ale acestora, în cazul în care concentraţia de SPFO este egală sau
[X = OH, sare metalică mai mare de 0,1% masice, calculată în raport cu masa componentelor distincte
(O-M+), halogenură, amidă din punct de vedere structural sau microstructural care conţin SPFO ori pentru
şi alţi derivaţi, inclusiv textile sau alte materiale acoperite, în cazul în care cantitatea de SPFO este
polimeri] egală sau mai mare de 1 µg/m2 de material acoperit.
3. Prin derogare, pct. 1 şi 2 nu se aplică următoarelor articole, nici
substanţelor sau preparatelor necesare pentru producerea lor:
a) straturi de protecţie la gravare sau acoperiri cu straturi antireflectante
pentru procedeele fotolitografice;
b) acoperirilor fotografice aplicate pe filme, hârtie sau forme de tipar;
c) agenţilor antipulverizare pentru cromări (cu crom VI) dure, altele decât
cele decorative, şi agenţilor de umectare/tensioactivi utilizaţi în sisteme
de acoperiri galvanice controlate, în care cantitatea de SPFO eliminată în
mediul înconjurător este redusă la minimum prin utilizarea integrală a celor
mai bune tehnici disponibile relevante elaborate în cadrul Directivei
Consiliului 96/61/CE din 24 septembrie 1996 referitoare la prevenirea şi
controlul integrat al poluării, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al
poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2006;
d) fluidelor hidraulice pentru aviaţie.
4. Prin derogare de la pct. 1, spumele de stingere a incendiilor care au fost
introduse pe piaţă înainte de 27 decembrie 2006 se pot utiliza până la 27
iunie 2011.
5. Pct. 1 şi 2 se aplică fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 658/2007
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE)
nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene
privind detergenţii.
6. Până la 27 decembrie 2008 cel târziu se realizează şi se comunică Comisiei un
inventar care conţine:
a) procedeele care constituie obiectul derogării de la pct. 3 lit. c) şi
cantităţile de SPFO utilizate în acestea şi eliberate din acestea;
b) stocurile existente de spume pentru stingerea incendiilor care conţin SPFO."
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

   Art. II. - Dispoziţiile prevăzute la poziţia 20 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 30 septembrie 2007.

   Art. III. - Dispoziţiile prevăzute la poziţia 52 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 27 septembrie 2008.

   Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2006/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 de modificare pentru a treizecea oară a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre cu privire la restricţiile de comercializare şi utilizare a anumitor substanţe şi preparate periculoase (sulfonaţi de perfluoroctan), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 372 din 27 decembrie 2006, şi a Directivei 2006/139/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind restricţiile de comercializare şi utilizare a compuşilor arsenului în scopul adaptării anexei I la progresul tehnic, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 384 din 29 decembrie 2006.

   

Ministrul Ministrul Ministrul
mediului şi dezvoltării durabile, sănătăţii publice, muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Attila Korodi Gheorghe Eugen Nicolăescu Paul Păcuraru

  

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.