>

 Ordin număr 227 din 2002-06-13 00:00:00 nr. 227/2002 privind inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţă - IESCEMinisterul Industriei şi Resurselor

Ordin nr. 227 din 13/06/2002

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 19/06/2002

privind inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţă - IESCE


 

 

 

    Ministrul industriei şi resurselor,

    având în vedere Programul naţional de armonizare legislativă, care în capitolul "Libera circulaţie a mărfurilor" include preluarea directivelor din domeniul substanţelor chimice periculoase şi adaptarea la progresul tehnic al reglementărilor existente,

    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,

    emite următorul ordin:


 

   Art. 1. - Se aprobă inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţă - IESCE, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 2. - Anexa la care se face referire în art. 1 se procură de la Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.

   Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

    Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu


 

    Bucureşti, 13 iunie 2002.

    Nr. 227.


 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.