>

 Ordin număr 728 din 2006-06-22 00:00:00 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laboratorMinisterul Sănătăţii Publice

Ordin nr. 728 din 22/06/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 24/07/2006

pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator


 

    Nr. 394/728/455


 

    Ministerul Economiei şi Comerţului

    Ministerul Sănătăţii Publice

    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale


 

    Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,


 

    ministrul economiei şi comerţului, ministrul sănătăţii publice şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:


 

   Art. 1. - Se aprobă Procedurile privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei şi resurselor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 117/ 356/ 248/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 18 iulie 2002.

   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

p. Ministrul economiei şi comerţului, Ministrul sănătăţii publice, Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Zsolt Bogos, Gheorghe Eugen Nicolăescu Gheorghe Flutur
secretar de stat

   ANEXĂ
 

    PROCEDURI
privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi
verificarea studiilor în vederea respectării principiilor
de bună practică de laborator


 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.