>

 Ordin număr 199 din 2004-06-24 00:00:00 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii                     ORDIN   Nr. 199 din 24 iunie 2004

pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii

 

    Text în vigoare începând cu data de 3 iulie 2007

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 3 iulie 2007:

    - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 160/2005*, abrogat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 835/2005;

    - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 835/2005;

    - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1165/2006;

    - Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1032/2007.

 

    Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 199/2004 nu mai sunt de actualitate.

 

    În temeiul prevederilor art. 12 şi 14 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995*), republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2002**), Hotărârii Guvernului nr. 573/2002, Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002, Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 184/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare integrată,

    în conformitate cu prevederile art. 19 şi 26 din Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 978/2003,

    în baza art. 4 pct. I.12 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor,

 

    ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

------------

    *) Legea nr. 137/1995, republicată, a fost abrogată. A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005.

    **) Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1213/2006.

 

    ART. 1

    Se aprobă componenţa Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu, prezentată în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Se aprobă componenţa Comisiei pentru contestaţii, prezentată în anexa nr. 2.

    ART. 3

    Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu funcţionează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. Nominalizarea membrilor acestuia se face prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

    ART. 4

    (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 978/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se achită de către solicitant (persoană fizică sau persoană juridică) după cum urmează:

    a) la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în contul special deschis, la depunerea dosarului/documentaţiei:

    - tariful pentru verificarea, înscrierea, analiza dosarului/documentaţiei pentru atestare EIM sau BM;

    - tariful pentru promovarea pe un nivel superior de competenţă a persoanelor fizice în vederea elaborării EIM sau BM;

    - tariful pentru reînnoirea certificatului de atestare şi pentru extindere atestare EIM sau BM;

    b) la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în contul special deschis, la eliberarea certificatului de atestare:

    - tariful pentru susţinerea interviului în Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu.

    ART. 5

    (1) Formularul de cerere completat şi documentele prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 978/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit la adresa:

    Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

    Aleea Lacul Morii nr. 151, sectorul 6, Bucureşti

    Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu.

    (2) În cazul în care se solicită atestarea atât pentru EIM, cât şi pentru BM, se întocmesc documentaţii distincte pentru fiecare dintre acestea.

    ART. 6

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 7

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 153/2004, cu excepţia art. 5.

    ART. 8

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                COMPONENŢA

Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu

 

    1. Silviu Stoica, secretar de stat - preşedinte

    2. Angela Filipaş, director general, Direcţia generală evaluare impact, controlul poluării şi protecţia atmosferei, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - membru

    3. Daniela Eugenia Pineta, director, Direcţia legislaţie orizontală şi reglementări, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - membru

    4. Adrian Badea, profesor universitar doctor inginer, Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnică Bucureşti - membru

    5. Cornel Dinu, profesor, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea Bucureşti - membru

    6. Ileana Popescu, director, Direcţia autorizări şi legislaţie orizontală, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - membru

    7. Magdalena Gheorghe, director, Direcţia controlul poluării şi managementul riscului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - membru

 

    ANEXA 2

 

                                COMPONENŢA

                       Comisiei pentru contestaţii

 

    1. Elena Dumitru                                       membru

       Director, Direcţia gestiunea deşeurilor şi

       substanţelor chimice periculoase

       Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

    2. Ileana Vasilescu                                    membru

       Consilier, Direcţia de coordonare, reglementare,

       gestionare, protecţia ecologică a apelor şi

       districte internaţionale

       Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

    3. Monica Rădulescu                                    membru

       Consilier juridic, Serviciul juridic şi contencios

       Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

 

                              ---------------

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.