>

 Ordin număr 1032 din 2007-06-21 00:00:00 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii, cu modificările şi completările ulterioare                     ORDIN   Nr. 1032 din 21 iunie 2007

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 449 din  3 iulie 2007

 

    În temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,

 

    ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

                               Attila Korodi

 

    Bucureşti, 21 iunie 2007.

    Nr. 1.032.

 

    ANEXA 1

 

                                COMPONENŢA

Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu

 

    1. Silviu Stoica, secretar de stat - preşedinte

    2. Angela Filipaş, director general, Direcţia generală evaluare impact, controlul poluării şi protecţia atmosferei, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - membru

    3. Daniela Eugenia Pineta, director, Direcţia legislaţie orizontală şi reglementări, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - membru

    4. Adrian Badea, profesor universitar doctor inginer, Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnică Bucureşti - membru

    5. Cornel Dinu, profesor, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea Bucureşti - membru

    6. Ileana Popescu, director, Direcţia autorizări şi legislaţie orizontală, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - membru

    7. Magdalena Gheorghe, director, Direcţia controlul poluării şi managementul riscului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - membru

 

                              ---------------

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.