>

 Ordin număr 978 din 2003-12-02 00:00:00 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediuMinisterul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Ordin nr. 978 din 02/12/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 05/01/2004

privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu


    În temeiul dispoziţiilor art. 12 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, ale Hotărârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor,
    ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, ale Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

    ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Regulamentul prevăzut la art. 1 se pune la dispoziţia celor interesaţi pe pagina de web a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la adresa www.mappm.ro, de către Direcţia de prevenire şi management al fenomenelor periculoase.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
   Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 278/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996, şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.
   Art. 5. - Direcţia generală de protecţia mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sârbu

    Bucureşti, 2 decembrie 2003.
    Nr. 978.

   ANEXĂ
 
    REGULAMENT
de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii
de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.