>

 Ordin număr 1397 din 2006-07-31 00:00:00 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilorMinisterul Administraţiei şi Internelor
Ordin nr. 1397 din 31/07/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 25/08/2006

pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor


    Nr. 678/1.344/915/1.397

    Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
    Ministerul Sănătăţii Publice
    Ministerul Administraţiei şi Internelor

    În baza prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul sănătăţii publice şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor, prevăzut în anexa *) care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
    *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 bis abonament, care se poate achiziţiona şi de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
p. Ministrul mediului Ministrul transporturilor, Ministrul sănătăţii publice, Ministrul administraţiei
şi gospodăririi apelor, construcţiilor şi turismului, Gheorghe Eugen Nicolăescu şi internelor,
Attila Korodi, Radu Mircea Berceanu Vasile Blaga
secretar de stat
   ANEXĂ
 
    GHID
privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru
zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul
rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.