>

 Ordin număr 536 din 1997-06-23 00:00:00 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţieiMinisterul Sănătăţii
Ordin nr. 536 din 23/06/1997
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03/07/1997

pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei


    Ministrul sănătăţii,
    văzând Nota Direcţiei generale a medicinii preventive şi promovare a sănătăţii nr. 27.292 din 19 iunie 1997,
    văzând dispoziţiile legale în vigoare privind igiena mediului de viaţă şi muncă, înscrise în Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei, dispoziţii obligatorii atât pentru unităţile publice şi private, precum şi pentru întreaga populaţie a ţării,
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
    emite următorul ordin:

   1. Se aprobă Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, anexate, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
   2. Normele de igienă sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unităţile din sistemul public şi privat, precum şi pentru întreaga populaţie.
   3. Nerespectarea normelor de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârşite.
   4. O dată cu aprobarea prezentului ordin se abrogă ordinele ministrului sănătăţii nr. 623/1973, nr. 399/1974, nr. 981/1994 şi nr. 1.935/1996.
   5. Direcţia generală a medicinii preventive şi promovare a sănătăţii din Ministerul Sănătăţii, direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspectoratele de sănătate publică judeţene şi al municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie, în colaborare cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi structurile sale teritoriale şi cu administraţia publică locală, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    Ministrul sănătăţii,
prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu

    Bucureşti, 23 iunie 1997.
    Nr. 536.

   ANEXĂ
 
    NORME DE IGIENĂ ŞI RECOMANDĂRI
privind mediul de viaţă al populaţieiX

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.