>

 Ordin număr 192 din 2002-09-26 00:00:00 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind gospodărirea deşeurilor radioactive provenite de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriuComisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Ordin nr. 192 din 26/09/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 02/12/2002

pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind gospodărirea deşeurilor radioactive provenite de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu


    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 86/2002, precum şi ale art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Normele de securitate radiologică privind gospodărirea deşeurilor radioactive provenite de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu, prevăzute în anexa *) care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
    *) Anexa se publică ulterior.

   Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 3. - Normele menţionate la art. 1 vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
   Art. 4. - Direcţia securitate nucleară, Direcţia asigurarea calităţii şi autorizare operatori, Direcţia aplicaţii surse cu radiaţii ionizante, Direcţia supraveghere C.N.E. Cernavodă, Direcţia dezvoltare şi resurse şi serviciile independente din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    Preşedintele Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
dr. ing. Lucian Biro

    Bucureşti, 26 septembrie 2002.
    Nr. 192.

   ANEXĂ
 
    NORME DE SECURITATE RADIOLOGICĂ
privind gospodărirea deşeurilor radioactive provenite de la
mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.