>

 Ordin număr 171 din 2004-05-31 00:00:00 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică - Proceduri de autorizare a activităţilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare şi de producere a combustibilului nuclearComisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Ordin nr. 171 din 31/05/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 14/06/2004

pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică - Proceduri de autorizare a activităţilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare şi de producere a combustibilului nuclear


    În conformitate cu prevederile:
    ▪ art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    ▪ Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările ulterioare,
    ▪ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Normele de securitate radiologică - Proceduri de autorizare a activităţilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare şi de producere a combustibilului nuclear, prevăzute în anexa *) care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 3. - Normele menţionate la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 4. - Direcţia materiale speciale, Direcţia reactori nucleari, Direcţia radioprotecţie şi deşeuri radioactive, Direcţia controlul calităţii, Direcţia radiaţii ionizante, Direcţia relaţii internaţionale, Direcţia economică şi Direcţia relaţii publice, presă şi protocol vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ___________
    *) Anexa este reprodusă în facsimil.

    Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
Lucian Biro

    Bucureşti, 31 mai 2004.
    Nr. 171.

   ANEXĂ
 
    NORME DE SECURITATE RADIOLOGICĂ
Proceduri de autorizare a activităţilor de minerit şi preparare a
minereurilor de uraniu şi toriu, de prelucrare a materiilor prime
nucleare şi de producere a combustibilului nuclearX

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.