>

 Ordin număr 62 din 2004-03-31 00:00:00 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclearComisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Ordin nr. 62 din 31/03/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 04/05/2004

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear


    În conformitate cu prevederile:
    ▪ Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    ▪ Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Normele privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 3. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 4. - Direcţia radiaţii ionizante, Direcţia radioprotecţie şi deşeuri radioactive, Direcţia reactori nucleari, Direcţia controlului calităţii, Direcţia materiale speciale din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
Lucian Biro

    Bucureşti, 31 martie 2004.
    Nr. 62.

   ANEXĂ
 
    NORME
privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor
rezultate din practici autorizate în domeniul nuclearX

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.