>

 Ordin număr 289 din 2004-08-27 00:00:00 pentru modificarea şi completarea Normelor de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 155/2003Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Ordin nr. 289 din 27/08/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1253 din 24/12/2004

pentru modificarea şi completarea Normelor de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 155/2003


    În conformitate cu prevederile:
   - Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările ulterioare;
   - Memorandumului nr. 5/8.465/A.N. din 12 august 2004 privind întreprinderea unor măsuri care să asigure existenţa şi funcţionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum şi adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

   Art. I. - Normele de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 155/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Controlul limitelor derivate şi calculul grosimii ecranelor de protecţie se pot face utilizându-se standardele de referinţă din anexa nr. 3, în măsura în care se constată în procesul de evaluare al CNCAN corectitudinea şi conformitatea cu cerinţele prezentelor norme."
   2. Articolul 58 va avea următorul cuprins:
    "Art. 58. - Sursele închise de radiaţii folosite pentru controlul nedistructiv trebuie:
    a) să fie proiectate, realizate şi testate în conformitate cu cerinţele standardelor specifice din anexa nr. 3 şi în conformitate cu Normele fundamentale pentru transportul în siguranţă al materialelor radioactive;
    b) să fie calificate conform cerinţelor standardelor de referinţă din anexa nr. 3, cel puţin C 43313, în cazul celor utilizate în instalaţii de tipul celor prevăzute la art. 60 lit. a), şi cel puţin C43515, în cazul celor utilizate în instalaţii de tipul celor prevăzute la art. 60 lit. b)."
   3. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
    "Art. 59. - Înainte de prima utilizare, fiecare sursă trebuie să îndeplinească cerinţele de etanşeitate şi contaminare radioactivă nefixată ale standardelor de referinţă din anexa nr. 3."
   4. Articolul 62 va avea următorul cuprins:
    "Art. 62. - (1) Instalaţiile de gamagrafiere trebuie să îndeplinească cerinţele standardelor de referinţă din anexa nr. 3.
    (2) Instalaţiile de gamagrafiere care nu corespund cerinţelor prevăzute la alin. (1) vor fi înlocuite sau recondiţionate până la 1 ianuarie 2007."
   5. Articolul 66 va avea următorul cuprins:
    "Art. 66. - Echipamentele auxiliare şi componentele instalaţiilor de gamagrafiere trebuie să se conformeze cerinţelor standardelor de referinţă din anexa nr. 3."
   6. După articolul 141 se introduce articolul 142 cu următorul cuprins:
    "Art. 142. - (1) Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme.
    (2) Se pot utiliza şi alte standarde decât cele menţionate în anexa nr. 3, dacă cerinţele acestora satisfac prevederile prezentelor norme."
   7. După anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3, prevăzută în anexa la prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
Lucian Biro

    Bucureşti, 27 august 2004.
    Nr. 289.

   ANEXĂ
  (anexa nr. 3 la norme)

    Standardele de referinţă recomandate

   1. STAS 12897
   2. BS 4094 - Partea 2
   3. SR - ISO 2919
   4. ISO 9978
   5. ISO 3999
   6. STAS 12290X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.