>

 Ordin număr 155 din 2003-10-02 00:00:00 pentru aprobarea Normelor de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizanteComisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Ordin nr. 155 din 02/10/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 09/12/2003

pentru aprobarea Normelor de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante


    În conformitate cu prevederile:
    ▪ Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
    ▪ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

   Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin se aprobă Normele de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 3. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
   Art. 4. - Direcţia aplicaţii surse cu radiaţii ionizante şi Direcţia dezvoltare şi resurse vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
Lucian Biro

    Bucureşti, 2 octombrie 2003.
    Nr. 155.

   ANEXĂ
 
    NORME
de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii
de control nedistructiv cu radiaţii ionizanteX

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.