>

 Ordin număr 292 din 2004-08-30 00:00:00 pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Ordin nr. 292 din 30/08/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1253 din 24/12/2004

pentru modificarea Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002


    În conformitate cu prevederile:
   - Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările ulterioare;
   - Memorandumului nr. 5/8.465/A.N. din 12 august 2004 privind întreprinderea unor măsuri care să asigure existenţa şi funcţionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum şi adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

   Art. I. - Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 şi nr. 769 bis din 22 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:
   1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - Organismul de dozimetrie individuală trebuie să prezinte la CNCAN un program de management al calităţii implementat în concordanţă cu normele specifice de management al calităţii în domeniul nuclear."
   2. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Se recomandă ca sistemul de dozimetrie electronică individuală să satisfacă cerinţele normelor specifice ale Comisiei Internaţionale de Electrotehnică (CIE) sau să fi promovat teste de tip echivalente."
   3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - Câmpurile radiaţiilor de referinţă corespunzătoare coeficienţilor de conversie din anexa nr. 8 la prezentele norme se recomandă să corespundă standardelor ISO 4037 (fascicule de fotoni), ISO 6980 (fascicule de radiaţii beta) şi ISO 8529-3 (fascicule de neutroni)."
   4. La anexa nr. 11 capitolul 2 "Încercări pentru dozimetrele personale cu film", paragrafele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    "Clasificarea condiţiilor tehnice generale şi metodele de încercare a dozimetrelor individuale cu film se recomandă a fi făcute în conformitate cu standardele de referinţă alăturate:
    a) STAS 12365;
    b) ISO 1757.
    În tabelul nr. 1 sunt prevăzute caracteristicile, cerinţele şi procedurile de încercare recomandate. În coloanele (2)-(4) sunt trecute cerinţele din standardele aplicabile caracteristicilor, respectiv procedura şi tipul încercării."
   5. La anexa nr. 11 capitolul 3 "Încercări pentru dozimetrele individuale termoluminiscente", partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "Clasificarea condiţiilor tehnice generale şi metodele de încercare a dozimetrelor individuale termoluminiscente se recomandă a fi făcute în conformitate cu prevederile standardului CEI 61066.
    În tabelul nr. 2 sunt prezentate caracteristicile, cerinţele şi procedurile de încercare recomandate. În coloanele (2)-(4) sunt trecute cerinţele din standardele aplicabile caracteristicilor, respectiv procedura şi tipul încercării."
   6. La anexa nr. 11 capitolul 4 "Încercări pentru dozimetre electronice", partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "Încercările se fac în conformitate cu prevederile ISO 11934/1997.
    În tabelul nr. 3 sunt trecute caracteristicile, cerinţele şi procedurile de încercare recomandate. În coloanele (2)-(4) sunt trecute cerinţele din standardele aplicabile caracteristicilor, respectiv procedura şi tipul încercării."
   7. La anexa nr. 11 capitolul 5 "Asigurarea calităţii", punctul 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Cerinţele generale de AQ referitoare la persoanele expuse profesional sunt date în normele specifice de management al calităţii, elaborate de CNCAN în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
   Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. III. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
Lucian Biro

    Bucureşti, 30 august 2004.
    Nr. 292.X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.