Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul „Exploatare balast in vederea decolmatarii raului Mures’’ , propus a fi amplasat in jud. Alba, comuna Vint, sat Paraul lui Mihai, extravilan, titular INTERTRANS BALASTIERA SRL

Detalii

Autor: APM Alba,
Adăugat: 2021-06-11 12:57:23
Ultima actualizare: 2021-06-11 12:57:23

      Ca urmare a analizării proiectului, Agenţia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Exploatare balast in vederea decolmatarii raului Mures’’ ,  propus a fi amplasat in jud. Alba, comuna Vint, sat Paraul lui Mihai, extravilan ,extras de Plan Cadastral pentru imobilul cu IE 16013/UAT Vintu de Jos  sau identificat prin  plan de incadrare in zona, extras de Plan Cadastral pentru imobilul cu IE 16013/UAT Vintu de Jos, conform cu Certificatul de Urbanism nr. 39/06.04.2020 emis de Comuna Vintu de Jos,

     titular INTERTRANS BALASTIERA SRL prin Costea Mirel Calin- administrator, cu sediul în comuna Vintu de Jos, Tarlaua Captalani,F.N., jude?ul Alba

  1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri  intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet. office@apmab.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce prive?te con?inutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorită?ii competente pentru protec?ia mediului Alba.

Comentariile/Observa?iile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.06.2021

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

Data afişării anunţului pe site
          de 11.06.2021


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.